fbpx

ORDForklaring

B

Blended Learning = Blandet læring

Blended learning

Forklaring her

Blended learning

Det betegner typisk kombinationen af E-læring og tilstedeværelseskurser, f.eks. instruktørledede kurser. Det kan dog også være kombinationer af f.eks. selvstudier, E-læring,og gruppediskussioner på internettet. Teorien bag blended learning er at man kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb så resultaterne, indlæringen, bliver optimeret. I blended learning-tilgangen til læring kombineres face-to-face-undervisning med computermedieret undervisning. De lærende og underviserne arbejder i fællesskab på at forbedre kvaliteten af såvel læring som undervisning.

D

Didaktik

Didaktik

Forklaring her

Didaktik

Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold. Synonymt med begræbet undervisningslærer, altså pædagogikken om, hvordan man bibringer kundskab. Didaktik omhandler de tanker mv. underviseren gør sig for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et undervisningsforløb. Det er en stor og vigtig del af E-learning, der hvis dette mangler, ikke giver videre mening.

Digitalisering

Digitalisering

Forklaring her

Digitalisering

Digitalisering er processen at beskrive fænomener ved hjælp af tal. Altså de registreres på et elektronisk medie på en formateret måde. Man kan f.eks. digitalisere tegninger, fotos, lyde, musik, video, film mv. Fordelene ved digitalisering er åbenlyse: Det gør informationen langtidsholdbar og uforgængelig. Et digitaliseret objekt kan kopieres i al evighed uden tab af information.

E

E-LEARNING = E-læring

E-learning

Forklaring her

E-learning

E-learning er det engelske ord for E-læring. E-læring kan anvendes i mange forskellige former. Der skelnes overordnet mellem E-læring som ren netbaseret undervisning, E-læring som blended learning, der kombinerer det netbaserede med tilstedeværelsesundervisning, og E-læring anvendt i tilstedeværelsesundervisningen. 

E-pædagogik

E-pædagogik

Forklaring her

E-pædagogik

E-pædagogik er pædagogik tilpasset E-learning.  Pædagogik er læren om den teori og praksis, der bidrager til den enkeltes kunnen, viden og værdier.

F

Flipped classroom

Flipped classroom

Forklaring her

Flipped classroom

Flipped classroom er en undevisningsmetode der er mere og mere brugt herhjemme. Den vender den traditionelle klassebaserede undervisning på hovedet, så tiden i klassen bruges til lektier, og tiden udenfor klassen bruges til selvstudier som f.eks. E-learning.

Fjernundervisning

Fjernundervisning

Forklaring her

Fjernundervisning

Fjerundervisning defineres ved, at underviser og kursist er fysisk adskilt. Det kan f.eks. være i form af brevkurser, men er i dag oftest formidlet via internettet.

G

Gamification

Gamification

Forklaring her

Gamification

Gamification er et fænomen, hvor man tilsætter spilleelementer til ting og aktiviteter, der ikke er spil. En undervisningssituation kan gamificeres ved at tilfører et specielt forløb, hvor man f.eks. kan se mål, delmål, stige i level, få point eller meget andet. På den måde visualiserer man målene på en forståelig og håndgribelig måde.

L

LMS

LMS

Forklaring her

LMS

LMS står for "learning management system". Det er et software der er udviklet til at kunne administrere, dokumenterer, reportere, tracke og levere uddannelseskurser, lærings- og udviklingsprogrammer mv.

M

Micro learning

Links:

Micro learning

Forklaring her

Micro learning

Micro learning er et fænomen, der tager udgangspunkt i at lave E-læring på små mobile enheder. Her lægges der specielt vægt på, at undervisningen er delt op i meget små bidder. De er meget nemme at komme igennem, og derfor er til at tage når som helst.

Mobile learning

Mobile learning

Forklaring her

Mobile learning

Mobile learning, også kaldet M-learning er et fænomen der dækker E-læring på mobile enheder, som f.eks. mobiltelefoner, tablets mv.

Så kontakt os og aftal et uforpligtende møde.

Luk menu