fbpx
E-learning udvikling

UDVIKLING AF E-LEARING

UDVIKLING AF E-learning (E-læring)

Learntechs udvikling af E-learning (E-læring) er tilpasset det kursus der skal udvikles, og det fokuserer på, at lærer målgruppen det tænkte materiale på den bedste og mest pædagogiske velfunderede måde.

E-læring???

Når vi taler om E-læring, er det en by i Rusland for mange mennesker. Hvad er E-læring egentlig? Svaret er ikke entydigt, da e-læring er mange ting. Ikke mindst har mange den opfattelse, at det er en masse PDF’er, der er lagt ud på nettet, som de studerende så kan læse, og det er så det! Men det er langt fra tilfældet længere. Vi er nu blevet så digitaliserede, at det stort set kun er fantasien der sætter grænser for, hvordan vi kan undervise folk på den bedst egnede måde.

Hvad er e-læring for os?

I Learntech har vi mange års erfaring med traditionel tilstedeværelsesundervisning og vi ved, hvilke fordele og ulemper der kan være ved denne form for undervisning. Dette har gjort, at vi har kastet os over E-læring og Blended learning, da det på mange måder er en langt bedre og mere fleksibel måde at lære på.

Rigtigt designet og motiverende E-læring er ofte en god måde at uddanne elever, kursister, kunder og medarbejdere på. Når det er rigtigt udført er det fleksibelt, tidsbesparende og en rigtig god måde at lære på.

E-læring bliver ikke nødvendigvis god, fordi der anvendes en masse fancy værktøjer til at udvikle den med. Det vigtigste er, at man samtidig har en rigtig god pædagogisk forståelse for, hvad god undervisning er.

I Learntech har vi fokus på den gode læringsoplevelse.

Eksempler på indhold

 • Interaktivt indhold udviklet i f.eks. Articulate Storyline (som viste eksempler).
 • Interaktivt indhold i video med quiz.
 • Special-udviklede videoer, billeder, tegneserier og andet materiale.
 • 3D figure, animerede film og 360º graders billeder og video, VR (virtuel reality) mm.
 • Læringsspil udviklet til formålet.

Gamification / læringsspil

Et andet koncept når vi bl.a. taler e-læring, er gamification også kaldet læringsspil på dansk.

Konceptet går ud på, at opbygge et spil til det ønskede formål, f.eks. at lære brugeren noget specifikt.

Læringsspil kan bygges ind i E-læringen som en adspredelse i teorien, der stadig kan have faglig og lærerig karakter. 

Du kan læse meget mere om gamification / læringsspil her.

Blended learning

Blended learning er et andet koncept, der kan udnyttes når man taler E-læring. I bund og grund handler det om, at man udnytter E-læringen så effektivt som muligt, ved at bruge den i den almindelige tilstedeværelses-undervisning.

Du kan læse mere om Blended learning og dens former her.

Moodle LMS - læringsplatformen

Når man tænker at lave e-læring, er det en rigtig god idé at få lavet en platform, hvor brugerne kan gå ind og tage kurser, aflevere opgaver, eller se fagligt stof mv.

Fordelene ved en Moodle LMS-platform er mange. Bl.a. har man mulighed for at se og logge brugernes nøjagtige tilstedeværelse på platformens indhold, bedømme eller give brugeren karakterer og meget andet. 

Du kan læse mere om Moodle LMS-platformen her.

Tjekliste

 1. Du vil gerne være med til at hjælpe miljøet, ved at skrue ned for CO² belastningen.
 2. Du har et kursus eller en anden form for undervisning, som du gerne vil have omdannet til et besparende kursus/undervisning.
 3. Du kan nu vælge et af vores niveauer af E-læring eller kontakte os, og så finder vi sammen det bedste niveau for jer samt jeres undervisning.
 4. Kontakt os og aftal et uforpligtende og gratis møde, der hvor det passer jer.

Hvad kan Learntech tilbyde?

 • Vi kan udvikle rigtig god E-læring til din virksomhed, skole mv.
 • Vi udformer E-læringen efter dine ønsker og behov.
 • Vi laver E-læring, der er relevant, tilgængelig og effektiv.
 • Vi lægger vægt på, at vores ydelser er til at betale.

Er det virkelig sandt?

Ja! Kontakt os nu og aftal et uforpligtende møde.
Du har ikke råd til at lade være!

E-læringsniveauer

Som sagt er det stort set kun fantasien, der sætter grænser for hvilket vidunderligt, lærerigt uddannelsesforløb man kan få. Vi ved dog også, at det i mange situationer er pengepungen, der i sidste ende bestemmer det. Det vil vi gerne lave om på! Vi synes at alle har ret til et godt læringsforløb, og at det er vigtigt at spare på miljøet. Derfor har vi valgt, at gå højt op i, at vores priser er til at betale for alle.

Ikke alt E-læring koster mange penge!

Vi har valg, at dele vores e-læring op i forskellige niveauer. Disse er i store træk delt op efter, hvor mange timer det tager at udvikle god e-læring på de forskellige niveauer. På den måde vil man også kunne vælge efter dette, hvis man har en trang økonomi, men vi vil dog altid satse på generelt at udvikle til fornuftige priser.

Når man taler udvikling af e-læring, går man tit ud fra en sats der omhandler, hvor mange timer man har brugt for at opnå én times færdigudviklet e-læring. Det betegnes som f.eks. 120/1. Her har man altså brugt et gennemsnit på 120 timer på at udvikle 1 times færdigt e-læring.

Herover ses et udpluk fra et epoxy og isocyanatkursus (AMU/EUD), der er udviklet i det vi vil kalde den lave ende af udviklingsskalaen. Kurset her ligger på 55/1.

Kursets indhold

Kurset består af noget teori, der er udviklet, så man selv skal være aktiv undervejs. Ligeledes bliver der stillet spørgsmål til det man har lært sideløbende med teorien. Man har mulighed for at tage teorien igen og igen, hvis man ikke har forstået det. Der kan dog være en begrænsning på antal forsøg på besvarelse af spørgsmålene.

Kurset her indeholder en del tekst, der kan blive læst højt hvis det ønskes. En lille/middel mængde eksisterende videoer og intet animeret indhold.

Udvikling af E-learning

På trods af det forholdsvis lave udviklingsniveau, er kurset meget omfattende teoretisk, og kræver derfor en del tid under udviklingen på det faglige område.

Dette kursus følger de gældende AMU-krav på 75% e-læring og 25% praktik som tilstedeværelsesundervisning.

E-læringsdelen i dette kursus fylder ca. 11 timer svarrende til halvanden dag, og tager ca. 3 måneder at udvikle. Det svarer til ca. 55 timers udvikling pr. færdigudviklet times e-læring. Altså 55/1.

Herover ses et udpluk fra faglig regning og matematik (AMU-kursus). Dette kursus er udviklet i mellem niveau på ca. 110/1.

Kursets indhold

Kurset faglig regning og matematik er et AMU-kursus, hvor man skal lære at bruge matematik i f.eks. den håndværksmæssige dagligdag. Vi valgte derfor at bygge kurset op som én stor opgave, hvor kursisterne skal hjælpe hr. og fru Hansen med at beregne, forberede og bygge parrets nye drømme-hjem.

Udvikling af E-learning

Undervejs i kurset vil kursisterne blive introduceret til det faglige materiale ved hjælp af tekst, billeder, byggetekniske tegninger og videoer med indhold udviklet til formålet.

Materialet er delt op i passende sektioner, udført iht. byggeprocessen, og efter hvert afsnit er der specielt udviklede spørgsmål til det gennemgåede stof.

Ud over det førnævnte indhold, er der ligeledes udviklet små spillesektioner, der er sat ind strategiske steder, så læringsoplevelsen bliver holdt frisk, aktiv og spændende.

Herover ses et udpluk fra kurset digitalisering af lærer – optag video med din smartphone. Dette kursus er udviklet på et rimeligt højt niveau med ca. 320/1.

Kurset

Kurset digitalisering af lærer er under udvikling hos os, og vil blive tilgængeligt her på websiden under “Egne kurser” når det er klart.

Udvikling af E-learning

Her bliver kursisterne introduceret til stoffet via en brugerflade, hvor en animeret figur agerer underviser. Figuren vil følge kursisten igennem hele forløbet, og komme med hjælp og vejledning undervejs. Dette vil skabe en rar og bekendt følelse, der gør kurset mere personligt.

Ud over denne personlige brugerflade, vil man undervejs i kursets dele blive ført igennem en masse opfølgningsspørgsmål, der også er specielt tilpasset det gennemgåede materiale. Heriblandt en del små spillesektioner der danner et afbræk i undervisningen, og som stadig formår at være faglig i en ønsket grad.

Da kurset i høj grad er bygget op af animerede karakterer, tilpassede spørgsmål og opgaver samt udviklet videomateriale mm., ligger kurser som dette i den høje ende af det vi i danmark udvikler for tiden. Det færdige resultat vil ligge på omkring 300/1

Ansættelsesformer

De mest anvendte ansættelsesformer når det gælder udvikling af e-læring, er projektansættelse eller tilbud. Du kan læse mere om de forskellige ansættelsesformer under Priser

Så kontakt os og aftal et uforpligtende møde.

Vejen som arbejdsplads (AMU-kursus) med en varighed på halvanden dag som e-læring. Udviklingssniveau 1, på 65/1 time.

Stilladskursus med faldsikring (AMU-kursus) Den teoretiske del her, vil ligge i udviklingssniveau 1, på ca. 60/1 time.

“Optag video med din smartphone” er et af emnerne i kursusrækken “Digitalisering af lærer”. Det vil blive udbudt hos os. Udviklingsniveau 3, på ca. 300/1 time.

Luk menu

Hvad kan DU få ud af at omlægge til E-læring?


Få vores priseksempel i dag!

Tro på os når vi siger: "Det kan ikke betale sig at vente"...